gebouw_vergaderingVan harte welkom op de site van de Vergadering van Gelovigen in Sliedrecht.
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze samenkomsten en wie wij zijn.
Natuurlijk bent u van harte welkom in onze samenkomsten.

Wie wij zijn is eigenlijk niet belangrijk, het is belangrijker dat u weet of komt te weten wie de Here Jezus is. Voor ons is hij de Zoon van God die volgens Gods plan naar deze aarde is gekomen, zoals voorzegd in de Bijbel om onze verbroken relatie met God te herstellen.
Hiervoor heeft hij zijn leven af moeten leggen. De Here Jezus werd verworpen en gedood aan een kruis om ons te kunnen redden. Onze zonden, onze ongerechtigheden heeft hij gedragen aan het hout.

De Bijbel zegt het zo: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft JH:3:16
Geloven in Hem, geloven in zijn Werk, geloven in zijn Woord.

De Here Jezus zegt zelf: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. JH5:24-25

Na de kruisdood volgt de Opstanding, JEZUS LEEFT.
Want hij is niet alleen voor onze zonden gestorven . Maar hij is ook opgewekt om onze rechtvaardiging. Rom: 4:25

God wil zo graag dat ieder mens die eenmaal oprecht met zijn of haar zonden tot het kruis van Christus is gegaan, zich volledig vrijgesproken weet. En wij?  Wij zijn eenvoudige mensen die hun schuld, zonde hebben erkend voor God en Gods grote genade geschenk dankbaar hebben aangenomen.