Wie zijn wij?

Wij zijn christenen uit Sliedrecht en omgeving, een klein groepje van de wereldwijde Gemeente (kerk) van God, dat is het geheel van alle wedergeboren christenen op aarde.

Wij voelen ons dan ook verbonden met alle christenen die door een waarachtig geloof bij Christus zijn ingelijfd. Onze geloofsgemeenschap staat bekend als Vergadering van gelovigen.

De Here Jezus, de Zoon van God, en zijn woord staan centraal. Wij geloven dat hij plaatsvervangend voor ons aan het kruis gestorven en uit de doden opgestaan is tot onze verzoening en verlossing.

Wij geloven in de drie – ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord.

We vinden het belangrijk om net als de eerste gelovigen vast te houden aan dat wat in de Bijbel staat. We proberen met elkaar en naar buiten toe een warme levende groep mensen te zijn.

Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden Hand.2:42.

We doen dat volgens 1Kor.11:26totdat Hij komt’.